Gesprekken

Het gaat over het algemeen om een kortdurend traject, dit is afhankelijk van jouw persoonlijke wens en het verloop van de gesprekken. De gesprekken duren 60 tot 75 minuten en vinden plaats in mijn praktijkruimte aan huis in Leiden. Ook is het mogelijk om af te spreken in het bos of de duinen omdat het soms juist prettig kan zijn om tijdens een wandeling te praten over datgene waar je mee zit.

De opbouw is als volgt:

Vrijblijvend kennismakingsgesprek
Het kennismakingsgesprek duurt ongeveer een halfuur. Dit is om een eerste indruk op te doen en om te kijken of je een goed gevoel hebt bij mij als persoon. Daarnaast kijken we samen wat jouw hulpvraag is en bepalen we of het nuttig is om een traject in te gaan. Aansluitend kunnen we starten met het eerste reguliere gesprek.

Reguliere gesprekken

  • fase van ontvlechting: de onbewuste patronen inzichtelijk maken en kijken naar je geschiedenis;
  • fase van bewustzijn: gesprekken waarin je jouw patronen zult ervaren en voelen  om bewustzijn te creëren; 
  • fase van blijvende verandering: door de inzichten die je hebt verworven sta je anders in het leven.

In mijn sessies gebruik ik technieken en oefeningen uit verschillende therapeutische werkwijzen, zoals o.a.;

  • Voice dialogue, deze methode gaat uit van het idee dat je als mens uit verschillende kanten, delen of subpersonen bestaat. Deze subpersonen kijken allemaal met andere ogen naar de wereld. Zij bepalen voor een groot deel je gedrag en hoe anderen mensen je zien, zoals de Perfectionist, de Pleaser of bijvoorbeeld de interne Criticus. Andere kanten zijn in de loop van ons leven op de achtergrond geraakt of uit onze persoonlijkheid verbannen.
  • Systemisch werk, een manier om inzicht te krijgen in jouw plek in een systeem, denk aan je gezin van herkomst. Je krijgt inzichtelijk waar jouw belemmeringen zitten en hoe die zijn ontstaan.
  • Transactionele anlayse, een theorie over gedrag en communicatie en de drie ego-posities van waaruit wij (en de ander) reageren; ouder, volwassene, kind.