Wat is counseling?

Counseling is erop gericht om op een andere manier te leren kijken naar problemen.

We gaan samen op zoek naar onderliggende patronen en onderzoeken hoe het probleem in het verleden is ontstaan. We onderzoeken alle ‘wikkels’, beschermingsmechanismen, die er in al die jaren van kind tot volwassene, zijn ontstaan. Daarna kijken we hoe we onderliggende oorzaken en patronen kunnen veranderen of oplossen. Ik doorloop samen met jou de fase van ‘ont-wikkelen’ om te komen tot bewustwording en uiteindelijk blijvende verandering. Door je bewust te worden van hetgeen je belemmert, ben je uiteindelijk zelf in staat om het anders te doen, anders dan je altijd hebt gedaan. Ik begeleid je in je persoonlijke proces en daag je uit tot het verkennen van het onbekende. Counseling is toepasbaar bij allerlei problemen waardoor je uit evenwicht bent geraakt. Met counseling help ik je weer in balans te komen.

Mogelijke oorzaken zijn:

  • verlies van een dierbaar persoon
  • relatieproblemen
  • problemen binnen het gezin
  • levensvraagstukken waar je niet uitkomt
  • problemen met je (werk of studie)omgeving

Herken je dit soort klachten en wil je daar iets aan doen?
Samen onderzoeken we wat jij nodig hebt om je weer goed te voelen. 

Deze vorm van hulpverlening is geschikt als het probleem geen pathologische of psychiatrische oorzaak heeft. Als dat wel zo is, moet ik je doorverwijzen, omdat die problematiek een andere vorm van hulpverlening vraagt.